Veileder – ny personopplysningslov Versjon 1.0

from kr0.00

Description


Den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) vil berøre hele fornybarnæringen. Energi Norge har høsten 2017 fått utarbeidet en veileder for tilpasning til den nye loven. Loven gjøres gjeldende i Europa fra 25. mai 2018, i Norge noe senere (1.juli antydes).

Personvernforordningen vil avløse dagens personverndirektiv og dagens personopplysningslov. Det kommer nye krav til håndtering av opplysninger om ansatte, kunder og andre enkeltpersoner. Alle deler av fornybarnæringen vil bli berørt – både produsenter, nettvirksomhet og strømleverandører. Energi Norge har derfor fått utarbeidet en veileder med bistand fra konsulentselskapet EY. Mange medlemmer bidro i arbeidet gjennom en spørreundersøkelse samt flere arbeidsmøter. Mange har tatt i bruk veilederen og de tilhørende vedleggene. Tilbakemeldingene er svært gode, og vedleggene oppfattes som praktiske, oversiktlige og lett å benytte. Energi Norge arbeider også med en bransjenorm om personvern. Energi Norge arrangerer også åpne samlinger om personvern og GDPR med bakgrunn i veileder og normarbeid. Disse samlingene annonseres på våre websider.

Merk at veilederen består av et dokument med to excel-vedlegg. Dette er versjon 1.0 av veilederen. Den ble publisert 21.november 2017.

Kontakt oss:

Solgun Furnes

Send e-post


Dokumenttype: Veileder