Veileder i helhetlig risikostyring for kraftbransjen (fysisk produkt)

from kr300.00

Description


(Publikasjonsnr: 307-2010, ISBN: 978-82-432-0635-9)

Risikostyring er et begrep som brukes innenfor mange fagfelt, og som har økende fokus i dagens samfunn. For energibransjen er risikostyring svært sentralt, og en god risikostyringsprosess i bedriftene er av avgjørende betydning for kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Etter flere forespørsler fra medlemsbedrifter om å lage en veileder med utgangspunkt i bransjen, satte Energi Norge tidlig i 2009 i gang et arbeid med sikte på å lage en veileder om helhetlig risikostyring i kraftbransjen.

Arbeidet med veilederen er nå sluttført og publikasjonen foreligger. Energi Norge håper veilederen vil ha stor nytteverdi, og at den kan danne et godt utgangspunkt for arbeidet med helhetlig risikostyring i bedriftene.

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:


Dokumenttype: Veileder