Veileder for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet - versjon 2019

kr2,000.00

Description


(Publ.nr: 435-2018, ISBN-nr: 978-82-436-1054-5)

Veiledningen beskriver FASIT fra et brukerperspektiv ved beskrivelser av poster og felt samt eksempler på registrering av typiske hendelser - Gjelder også for 2020

Veiledningen fokuserer på generelle registreringsprinsipper og er ikke en brukerveiledning for noen FASIT-programvare.

Formålet med veiledningen er å gi brukeren av et FASIT-program versjon 2019, en støtte til å registrere hendelser riktig og effektivt slik at selskapet og andre interessenter får god datakvalitet for overvåking av pålitelighet og kostnader. Publikasjonen erstatter alle versjoner av FASIT Eksempelsamling. FASITs ABC.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Veileder