Veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet

kr750.00

Description


Energi Norge har – i samarbeid med BDO – utarbeidet en veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet for å ruste selskapene i kraftnæringen mot dette samfunnsproblemet.

Forebygging av økonomisk kriminalitet handler i stor grad om å forstå det økende risikobildet, utarbeide rutiner og systemer, og etablere systemer for å oppdage og håndtere det hvis det allerede har skjedd. Veilederen skal være en støtte for selskapene i dette arbeidet.

Veilederen inneholder en beskrivelse av de vanligste typene økonomisk kriminalitet, og potensielle risikoområder. I tillegg har den fokus på forebygging, der bedriftenes egne etiske retningslinjer, varslingsrutiner, risikoanalyse og leverandørkontroll er viktige temaer. Den har også en rekke vedlegg som kan benyttes som sjekklister og maler ved utarbeidelse av egne regler og rutiner.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.'

Kontakt oss:

Solgun Furnes

Send e-post


Dokumenttype: Veileder