Veileder for beregning av anleggsibdrag ved tilknytning av uttakskunder og/eller produksjon (digital)

from kr1,200.00

Description


(Publikasjonsnr: 345-2012, ISBN: 978-82-432-0674-8)

Veilederen er utarbeidet av ECgroup AS på vegne av Energi Norge. Den er basert på NVEs forskrift og rundskriv. Veilederen omtaler forskriftsbestemmelser, incentiver for anleggsbidrag og fordelingsprinsipper. Både tilknytning av produksjon og uttakskunder er omhandlet.

Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av produksjon og/eller uttakskunder i distribusjonsnettet er drøftet mht. etablering av nyanlegg, oppgradering av eksisterende og fremskynding av fremtidige investeringer. Restverdiutfordringene er også omhandlet. Det er vist beregningseksempler og gitt administrative tips for en ensartet og smidig kundebehandling. Tilknytning til regionalnett er summarisk omtalt.

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Trond Svartsund

Send e-post


Dokumenttype: Veileder