Tilstandskontroll av kraftnett - Håndbok Kraftledning (digital)

from kr5,000.00

Description


(Publikasjonsnr. 338-2011, ISBN: 978-82-432-0666-3)

En illustrativ og omfattende dokumentasjon av skadetyper, tilstandskontrollmetoder og tilstandskriterier for strømførende system og tremaster i norske kraftledningsanlegg.

Tilstandskontroll av kraftnett - Håndbok Kraftledning er utarbeidet i Energi Norges fellesfinansierte prosjekt Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter av en ekspertgruppe fra nettselskap og forskere fra SINTEF Energi AS.

Håndbok Kraftledning omhandler følgende enheter:

  • Strømførende system

  • Tremast

Hver av disse to nevnte enhetene er beskrevet i separate kapitler, og hvert kapittel er delt inn i følgende delkapitler:

  • Komponentbeskrivelse

  • Skadetyper

  • Tilstandskontrollmetoder

  • Kriterier for karaktersetting

    • (En levetidskurve for en gitt svikttype deler inn tiden fra nytilstand til svikt i fem faser Tilstand 1 er ”ingen tegn til svekkelse”, tilstand 2 er ”noe tegn til nedbrytning”, tilstand 3 er ”utbredt tegn til nedbrytning” og tilstand 4 er ”kritisk”. Svikt defineres her som slutt på tilstand 4, dvs. overgang til tilstand 5 som er "feil".)
  • Tilstandskontrollprogram

Håndboka gir mange referanser til rapporter, standarder, veiledninger og annen type litteratur hvor en kan finne fordypende informasjon.

Håndbok Kraftledning er et godt verktøy i tilstandsestimering ved fornyelsesvurdering og i risikobasert vedlikehold.

Det er også utarbeidet tilstandskontrollhåndbøker innenfor kraftnett relatert til Massekabelanlegg og PEX-kabelanlegg, som kan kjøpes separat. I tillegg er det mulig å kjøpe alle tre håndbøkene samlet, og det gis da 50 % prisavslag.

Relevante håndbøker:

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Oppslagsverk