Retningslinjer og kravspesifikasjoner ved design av lineoppheng (digital)

from kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 396-2016, ISBN: 978-82-436-1014-9)

Publikasjonen beskriver på en pedagogisk måte de fysikalske fenomener som oftest bidrar til utmattingsbrudd i liner i kraftledninger og gir gode anbefalinger til hvordan man kan øke robustheten med enkle virkemidler.

Det er registrert at skader på liner i oppheng i kraftmaster ofte skyldes slitasje, gnidningskorrosjon (fretting) og utmatting, som ofte forsterkes i korrosive miljø. Årlige nasjonale avbruddskostnader som følge av utmattingsbrudd i liner i opphengs systemet er i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Det har til en viss grad vært mulig å redusere utmattingsskader ved å redusere vibrasjonsamplitudene og dermed de vekslende spenningene i linene ved å bruke spesielle dempere. Egnetheten til demperne for tynne liner avhenger imidlertid av om vi klarer å holde de dynamiske spenningene innenfor visse toleransegrenser, mens det for større liner er fretting som er hovedutfordringen.

Publikasjonen beskriver på en pedagogisk måte med bruk av illustrasjoner, hvilke punkter i ulike opphengs systemer for liner i kraftledninger som er kritiske for kraftledningens robusthet og gir gode råd om hvordan man med enkle virkemidler kan redusere hyppigheten av utmattingsbrudd i linene.

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Rapport