RDS-Hydro Power

This product is currently unavailable.

Description


SPØRSMÅL OM DETTE PRODUKTET? Ta kontakt med Martin Hviid Nielsen

(Publikasjonsnummer: 443-2019. ISBN: 978-82-436-1062-0)

RDS-Hydro Power (2019) er en applisering av IEC 81346 -1 og -2 for vannkraften. Prinsippene er internasjonalt anerkjente og fungerer på tvers av fagområder og disipliner.

RDS-Hydro Power kan erstatte EBL-kodeplan, KKS, RDS-PP og NEK 321/322 og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer.

ISO/IEC 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer, og dette er vannkraftens svar på applisering av 81346. RDS-Hydro Power er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften.

Produktet inneholder: - Manual med retningslinjer for bruk - Excelark med relevante tabeller - Tre eksempler på bruk.

Merk at hele produktet i sin helhet er på engelsk.

Kontakt oss:

Martin Hviid Nielsen


Dokumenttype: Veileder