Økonomihåndboka

from kr4,400.00

Description


Energi Norges Økonomihåndbok har nå blitt lagt over på en ny og mer moderne plattform. Innholdet har blitt revidert og fageksperter fra konsulentselskapet Deloitte har bistått Energi Norge i denne prosessen. Håndboka kommer til å oppdateres jevnlig og være en dynamisk håndbok hvor man finner bransjespesifikke tema innenfor:

Regnskap

 • Generelle regnskapsmessige forhold
 • Inntekter
 • Vare- og driftskostnader
 • Avskrivninger
 • Resultat av finansielle kraft- og valutakontrakter
 • Skattekostnad
 • Fallrettigheter og konsesjoner
 • Varige driftsmidler
 • Tilskudd og bidrag
 • Elsertifikater i balansen
 • Skatt i balansen
 • Fordring og gjeld ved gjennomfakturering av nettleie
 • Forbruksavgift og påslag på nettariff
 • Finansielle og ikke finansielle kraftkontrakter
 • Valutakontrakter
 • Klassifikasjon og presentasjon av derivater i balansen
 • Pensjoner
 • Utbytte og konsernbidrag

Skatt

 • Oversikt over skattesystemet
 • Inntektsf øring – alminnelig inntekt
 • Beskatning av gevinster og tap – alminnelig inntekt
 • Fradragsf øring – alminnelig inntekt
 • Skattyterne
 • Grunnrenteskatt
 • Naturressursskatt
 • Eiendomsskatt
 • Kommunefordeling

Avgift

 • Oversikt
 • Innledning - oversikt over merverdiavgiftssystemet
 • Transaksjoner som utløser merverdiavgift – omsetning, uttak og innførsel
 • Anskaffelser- fradragsrett f or inngående merverdiavgift
 • Justeringsreglene – korrekt håndtering av inngående merverdiavgift over tid
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Samarbeid og fellesprosjekt
 • Rapportering av merverdiavgift
 • Avvikling av avgiftspliktig virksomhet
 • Hvordan kan man senke risikoen for uriktig merverdiavgiftsbehandling?
 • Særavgift på forbruk av elektrisk kraft

Har du tilgang? Ta kontakt med oss idag for en bruker for deg og din bedrift.

Prisen er for tilgang for ett år løpende fra bestillingsdato.

Kontakt oss:

Cathrine Å. Hagen Send e-post

Regnskap, fagekspert: Statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget Send e-post

Skatt, fagekspert: Advokat Elin Sætre Løfsgaard Send e-post

Avgift, fagekspert: Advokat Eirik Bjørhusdal Send e-post

Energi Norge: Ingvar Solberg Send e-post


Dokumenttype: Oppslagsverk