NEK TS 400 Landbruk:2020

kr585.00

Description


NEK 400 landbruk er en ny publikasjon som skal bidra til økt el- og brannsikkerhet i veksthus og driftsbygninger i landbruket, samt å øke driftssikkerheten. Dette skal oppnås ved å øke sikkerhetsmarginene utover minimumskravene.

Skjerpede krav for landbruket vil innebære høyere installasjonskostnader, men gir samtidig et anlegg av høyere kvalitet, økt sikkerhet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Elektriske anlegg i Norge bygges normalt etter normsamlingen NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg. NEK TS 400 landbruk stiller skjerpede krav i forhold til NEK 400 for å bidra til nevnte mål. De skjerpede kravene kommer likevel først til anvendelse etter avtale mellom byggherre og prosjekterende/utførende om bruk av NEK 400 landbruk.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Jørn Bugge


Dokumenttype: Forskrift/norm