NEK TS 400 Bolig:2016

kr430.00

Description


NEK 400 bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske anlegg i boliger.

NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger. Denne utgaven av NEK TS 400 bolig er tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2014, inklusive føringer om bruk av NEK 399.

Denne tekniske spesifikasjonen er en "konservativ" tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for et bestemt bruksområde. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2014 legges til grunn i sin helhet.

NEK TS 400 Bolig:2016 erstatter NEK 400 – Bolig:2011 Utforming av elektriske installasjoner i boliger.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm