NEK Guide 420.2:2012 NEK Håndbok Eksplosjonsfarlige områder

kr1,495.00

Description


NEK håndbok om eksplosjonsfarlige områder.

Del 2: Elektriske installasjoner i områder med gass og støv.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Sigrunn M. Brendemo: smb@energinorge.no

Bjørnar Brattbakk: bbr@energinorge.no


Dokumenttype: Forskrift/norm