NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner

kr1,180.00

Description


NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne normen er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner.

NEK 60204-1 er harmonisert norm i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Normen forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.

Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så er denne normen høyst aktuell. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.

NEK EN 60204-1 omhandler generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner samt valg/utførelse av kritisk utstyr som beskytter mennesker, dyr og eiendom mot skade.

Denne normen er sentral når man skal utføre risikovurdering av en maskin. Her kan nevnes hvordan man beskytter mot elektrisk sjokk, krav vedrørende operatør-maskin «man-machine» - start/stopp, styrekretser og nødstopp.

Kontakt oss:

Jørn Bugge


Dokumenttype: Forskrift/norm