NEK EN 50110-1:2013 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

kr430.00

Description


Normen beskriver prefererte metoder for arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Normen har i 2013 kommet i revidert utgave og erstatter tilsvarende norm fra 2005. Normen beskriver prefererte metoder for arbeid i og drift av elektriske anlegg. Den er oversatt til norsk og må benyttes sammen med FSE.

Normen er denne gangen trykket i A5-format som framstår som et mer hendig format for målgruppen.

Relevante forskrifter og veiledere:

Publikasjonen er tilgjengelig kun i trykket utgave, og den er tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm