NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV

kr1,665.00

Description


Revidert utgave av NEK 440 – og det er gjort en rekke endringer, noe som gjør normsamlingen enda bedre. Samlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV.

Samlingen inneholder følgende deler:

  • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
  • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

Normsamlingen er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) vil bli forenklet til en ren rammeforskrift. NEK 440 er nå snart like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

Noen av de viktigste endringene i den nye normen er:

  • Utvidelse av omfanget
  • En del tekniske endringer (avstander m.v.)
  • Nye figurer og endring av eksisterende figurer
  • Flere veiledninger
  • Endring i en del tillegg
  • Språkvasking

Normen er en publikasjon energibransjen må ha. NEK 440:2015 erstatter NEK 440:2011

Relevante forskrifter:

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm