NEK 410-2:2010 –Maritime elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, del 2

kr1,340.00

Description


(Publikasjonsnr. NEK 410-2)

Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk framdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.

Den norske utgaven inneholder et utvalg normene i IEC 60092-serien.

Deler av normen er en meningstro oversettelse av et utvalg av de internasjonale normene i IEC 60092-serien og tilknyttede publikasjoner samt andre relevante tilleggsnormer som kun er utgitt i original engelsk språkdrakt.

Relevante normer:

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm