NEK 410-1:2008 Maritime elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, del 1

kr1,114.00

Description


Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

Normen er en meningstro oversettelse av et utvalg av de internasjonale normene i IEC 60092-serien og tilknyttede publikasjoner.

Del 1 omfatter design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

Relevante normer:

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm