NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NY DIGITAL VERSJON)

kr549.00

Description


Normen angir en akseptert måte å utføre et elektrisk anlegg.

Dette er en digital versjon av siste utgave av NEK 400 utgitt juni 2018.

Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse:

  • Direkte tilgang til FAQ hos NEK
  • Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet
  • Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Direkte digital tilgang

  • Prisen gjelder tilgang for ett år
  • Tilgangen fornyes på årlig basis

Kontakt oss: Jørn Bugge


Dokumenttype: Forskrift/norm