NEK 399:2018 - Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett (NY DIGITAL VERSJON)

kr175.00

Description


NY DIGITAL VERSJON

Ny tilknytningsnorm som dekker både bolig og næring

NEK 399:2018 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg
og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer
krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og
plikter til involverte parter.

Direkte digital tilgang

  • Prisen gjelder tilgang for ett år

  • Tilgangen fornyes på årlig basis

Kontakt oss: Jørn Bugge


Dokumenttype: Forskrift/norm