NEK 399:2018 - Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

kr494.00

Description


Ny tilknytningsnorm som dekker både bolig og næring

NEK 399:2018 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg
og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer
krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og
plikter til involverte parter.


Dokumenttype: Forskrift/norm