Malingsspesifikasjon for maskinteknisk vannkraftutstyr

from kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 455-2020, ISBN: 978-82-436-1074-3)

Nå foreligger ny malingspesifikasjon for mekanisk vannkraftutstyr. Oppdatert av fagpersonell i bransjen og med innspill fra gjennomført høringsprosess.

Å ha en god spesifikasjon for overflatebehandling innen vannkraft er avgjørende for langsiktigheten/levetiden på vannkraftteknisk utstyr. Korrosjon er et utstrakt problem for vannkraftutstyr, og bransjen har etterlyst en oppdatert retningslinje som erstatter Energi Norge-publikasjon 416-2017. Spesifikasjonen bør benyttes for å sikre god kvalitet ved overflatebehandlingsarbeid enten ved oppgradering av eksisterende utstyr eller ved nyanskaffelser. Spesifikasjonen har både norsk og engelsk tekst i samme dokument.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt: Einar Jones-Kobro


Dokumenttype: Veileder