Malingspesifikasjon for maskinteknisk vannkraftutstyr

from kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 416-2017, ISBN: 978-82-436-1035-4)

Nå foreligger ny malingspesifikasjon for mekanisk vannkraftutstyr. Oppdatert av fagpersonell i bransjen og med innspill fra gjennomført høringprosess.

Å ha en god spesifikasjon for overflatebehandling innen vannkraft er avgjørende for langsiktigheten/levetiden på vannkraftteknisk utstyr. Korrosjon er et utstrakt problem for vannkraftutstyr, og bransjen har etterlyst en oppdatert retningslinje som kan erstatte EnFo Publikasjon 277-1998. Spesifikasjonen bør benyttes for å sikre god kvalitet ved overflatebehandlingsarbeid enten ved oppgradering av eksisterende utstyr eller ved nyanskaffelser. Spesifikasjonen har både norsk og engelsk tekst i samme dokument.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Helene Condrup-Jensen

Send e-post


Dokumenttype: Veileder