Landbaserte vindkraftanlegg: Veileder for HMS-arbeid, 2. utg (papir)

from kr950.00

Description


(Publikasjonsnr. 373-2014, ISBN: 978-82-432-0701-1)

Et sentralt område innenfor utvikling og drift av vindkraftanlegg, er retningslinjer og krav til HMS.

Foreliggende dokument er en HMS-veileder for landbaserte vindkraftanlegg i Norge, med vekt på driftsfasen. Veilederen gjennomgås og oppdateres ved behov. Denne veilederen er revisjon 2.0 og erstatter tidligere veileder (1.0).

Energi Norge har fått gjennomført et arbeid med oppdatering av veileder for helse- miljø og sikkerhetsarbeid ved landbaserte vindkraftanlegg. Dette er revisjon 2.0 og erstatter tidligere veileder (revisjon 1.0)

Olje-, industri- og byggenæringen kan fra 2002 til 2012 vise til en positiv reduksjon av arbeidsrelaterte ulykker/skader med og uten fravær (såkalt H1 og H2-verdier) med opptil 64 % (H1-verdi hos Norsk Industri). For kraftnæringen har arbeidsrelaterte ulykker ligget høyt og stabilt i tilsvarende periode. Med tanke på den økte byggeaktiviteten frem mot 2020 er dette bekymringsverdige tall. Risikoen for økning av arbeidsrelaterte ulykker og skader forblir høy dersom denne trenden ikke endrer seg drastisk.

Helse, miljø og sikkerhet skal og må tas på alvor i kraftnæringen. HMS-arbeid må sees på som en kontinuerlig forbedringsprosess og det må skapes større bevissthet om ulike HMS-utfordringer.

Med aktivitet innen planlegging og mulig mer utbygging av vindkraft i Norge ser vi et økende behov for å rette fokus mot sikkerhet.

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Solgun Furnes

Send e-post


Dokumenttype: Veileder