KOLEMO 3.1

from kr900.00

Description


KOLEMO 3.1 – Kontraktbestemmelse for Levering og Montering av Elektromekanisk Utstyr (ver. 2017-06-02)

KOLEMO 3.1 er en kontraktstandard utviklet for bruk av energibransjen ved anskaffelser med mange grensesnitt. Primært er KOLEMO benyttet i energibransjen ved kjøp av elektromekanisk utstyr. Kontraktbestemmelsene regulerer alle forhold fra forespørsel til leveranse, prøvedrift og overtagelse på anlegg.

Det er også utarbeidet forslag til innhold i dokumenter som normalt brukes ved en KOLEMO anskaffelse:

• Forespørselsdokument

• Utkast til kontrakt

• Vedlegg A – Arbeidsbeskrivelse (leveringsomfang, grensesnittdefinisjoner og spesifikke tekniske krav)

• Vedlegg B – Vederlag (vederlag, forfall og øvrige betalingsbetingelser)

• Vedlegg C – Fremdriftsplan/frister

• Vedlegg D – Administrative og etiske bestemmelser

• Vedlegg E – Øvrige spesifikasjoner og tegninger (generelle tekniske krav og standarder)

• Vedlegg F – Kjøperens ytelser

• Vedlegg G – Forsikringer (Leverandørens forsikringer og eventuelle andre forsikringer)

• Vedlegg I – Leverandørens sikkerhetsstillelser/garantier

• Vedlegg J – Leverandørens spesifikasjoner (Leverandørens supplerende spesifikasjoner)

• Vedlegg K – Endringer (endringslogg + endringsbilag som fastsetter endringer etter avtaleinngåelsen)

• Vedlegg L – Overtagelsesprotokoll

Kontakt oss:

Einar Kobro

Send e-post


Dokumenttype: Veileder