KOLEMINI

from kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 402-2016, ISBN: 978-82-436-1020-0)

Forenklede kontraktbestemmelse for levering og montering av elektromekanisk komponenter (ver. 2016-12-20)

KOLEMINI er en kontraktbestemmelse utviklet for bruk av energibransjen ved anskaffelser med få grensesnitt. KOLEMINI er en velegnet kontraktstandard til bruk for anskaffelser av komponenter både innen kraftnett, vannkraftproduksjon og fjernvarme. Kontraktbestemmelsene regulerer alle forhold fra forespørsel til leveranse, prøvedrift og overtagelse på anlegg.

KOLEMINI inneholder relevante publikasjoner, samt eksempel/maler i vedleggene.

Energi Norge arrangerer løpende kurs for opplæring i bruk av KOLEMINI ved anskaffelser. Ved direkte henvendelse settes det også opp bedriftsinterne kurs.

Tilgjengelig kun i digital utgave.

Kontakt oss:

Einar Kobro

Send e-post


Dokumenttype: Veileder