Høyspenning livsfare

kr375.00

Description


(Publikasjonsnr. 140-2003, ISBN: 82-436-0489-8)

Informasjonsbrosjyre utarbeidet med hensikt om å redusere faren for høyspenningsulykker.

Som kjent skjer det en del ulykker i høyspenningsanlegg hvor barn er involvert. Dette kan f.eks. være klatreulykker i master, barn som tar seg inn i utendørs koblingsanlegg m.v. Selv om det ikke dreier seg om så mange ulykker, får de fleste ulykkene tragisk utfall når de først skjer. I 2002 skjedde det for eksempel en tragisk ulykke ved av to gutter på 7 og 8 år tok seg inn i et utendørs 132 kV koblingsanlegg og kom i berøring med spenningssatte anleggsdeler. Den ene gutten døde, mens den andre ble alvorlig skadet.

I samarbeid med Statnett har EBL/EBL Kompetanse produsert en ny film om høyspenning livsfare som retter seg mot barn fra skolepliktig alder og oppover. Filmen produseres med støttet av flere nettselskap, energibransjens forsikringsselskap og Jernbaneverket. For mer informasjon om filmen, se publ.nr. 134-2003.

I tilknytning til filmen er det også laget en brosjyre med situasjonsbilder fra filmen. Meningen er at barna skal få utlevert hver sin brosjyre etter at de har sett filmen. Brosjyren koster 300,- kr + porto + mva pr. pakke. Hver pakke inneholder 100 brosjyrer.

Både film og brosjyre er laget slik at disse kan benyttes i opplysnings- og undervisningsøyemed av for eksempel skolene selv. Materialet er så vidt illustrativt at det nødvendigvis ikke er behov for ytterligere kommentarer. Men som en hjelp vil DSB utarbeide et faktaark som om kort tid vil bli lagt ut på DSBs hjemmesider.

En måte å drive forebyggende arbeid på fra nettselskapets eller DLEs side vil kunne være å oppsøke skolene m.v. i forsyningsområdet og presentere materialet. En fin gest fra nettselskapet overfor skolene m.v. vil være å legge igjen en film og en del brosjyrer etter et besøk. Alternativet kan være å dele ut en film og en del brosjyrer til hver av skolene i forsyningsområdet uten å foreta noe spesielle besøk.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Brosjyre