Håndbok Plusskunder

from kr3,000.00

Description


(Publikasjonsnr: 438-2018. ISBN: 978-82-436-1057-6)

Håndboken med vedlegg er et effektivt verktøy for nettselskap og installatører ved tilknytning av plusskunder.

Håndbok Plusskunder er først og fremst utviklet som svar på nettselskapenes og installatørenes behov for forbedring og systematisering av informasjonsutveksling med nettkunder og mellom nettselskap og installatør, med fokus på solcelleanlegg hos forbrukerkunder. Flytskjema med beskrivelse for tilknytningsprosess er utviklet basert på erfaringer fra nettselskapene som har majoriteten av plusskundene i Norge.

Håndboken er laget for digital bruk. Det medfølger to makroaktiverte Excel-programmer for beregning av solcelleanleggets påvirkning på nettspenning og en sjekkliste til bruk for vurdering av et forhåndsmeldt solcelleanlegg.

I tillegg følger det med en makroaktivert Excel-program for visualisering av lastprofiler fra time målinger (kWh/h) med muligheter for simulering av endringer med installasjon av solcelleanlegg og elbillading.

Tilgjengelig i digital utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Veileder