Guide til NEK 420A: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

kr2,121.00

Description


NEK 420D er utviklet for å gi leseren bedre forståelse av de enkelte avsnitt i NEK 420-serien.

NEK 420D:2019 er fastsatt av NEK/NK31 og består av veiledning og eksempler til NEK 420A:2016, spesifikt for delene NEK 420A – 60079-14 og NEK 420A – 60079-17. Innholdet er basert på innspill fra komitemedlemmene i NEK/NK 31.

NEK 420D er en del av serien NEK 420 som setter krav og gir veiledning til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene i serien beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering.

NEK 420D erstatter NEK Guide 420.2:2012.

Kontakt oss:

Jørn Bugge


Dokumenttype: Veileder