Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr (FEK) med veiledning

kr175.00

Description


(Publikasjonsnummer. FEK)

FEK erstatter både den tidligere Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og registreringsforskriften for registrering av virksomheter.

FEK trådte i kraft 1. juli 2013 og inneholder en del nyheter som virksomhetene må forholde seg til.

Forskriften er trykket opp i et særtrykk. og er kun tilgjengelig i trykket utgave.

Den er tilgjengelig både som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk

Send e-post


Dokumenttype: Forskrift/norm