FASIT Kravspesifikasjon – versjon 2020

kr2,000.00

Description


(Publ.nr: 446-2019, ISBN-nr: 978-82-436-1065-1)

Krav til programsystem for registrering av driftsforstyrrelser og avbrudd i kraftsystemet fra norske nettselskap fra 1.1.2020.

FASIT Kravspesifikasjon inneholder detaljerte krav til beregninger, brukergrensesnitt, rapporter og grensesnitt mot andre fagsystemer/aktører som et dataprogram (FASIT-program) skal tilfredsstille for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd på alle nivåer i kraftnettet. I tillegg inneholder den anbefalte løsninger til programleverandører på flere områder som ikke direkte er omfattet av krav.

Kravspesifikasjonens målgruppe er programleverandører, men vil være nyttig for nettselskapenes kvalitetssikring av programleveranse og for spesifisering av eventuelle egne tilleggsfunksjoner.

Versjon 2020 erstatter alle tidligere versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.

Vesentlige endringer i versjon 2020 er (ikke uttømmende oversikt): - Nye kostnadsfunksjoner for beregning av KILE for husholdningskunder

  • Presisering av hvordan vekting av korreksjonsfaktorer for KILE skal gjøres når et avbrudd berører flere definerte tidsperioder

  • Melding om avbrudd utvides til å omfatte lengste avbruddsvarighet og rapportering av sum avbruddsvarighet for berørte sluttbrukere

  • Nytt xml-basert meldingsformat Melding med avbruddsrapport (til NVE)

  • Nytt xml-basert meldingsformat for vedlegg

  • Krav om tidssone for alle tidspunkt i meldinger, med lokal tidssone som anbefalt verdi

  • Justeringer i domenelister og koblingslister

For brukere av FASIT-programvare anbefales også publikasjonen 435-2018 Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet – versjon 2019.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen


Dokumenttype: Rapport