FASIT Kravspesifikasjon – versjon 2019

kr2,000.00

Description


(Publ.nr: 434-2018, ISBN-nr: 978-82-436-1053-8)

Krav til programsystem for registrering av driftsforstyrrelser og avbrudd i kraftsystemet fra norske nettselskap fra 1.1.2019.

FASIT Kravspesifikasjon - versjon 2019 inneholder detaljerte krav til beregninger, brukergrensesnitt, rapporter og grensesnitt mot andre fagsystemer/aktører som et dataprogram (FASIT-program) skal tilfredsstille for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd på alle nivåer i kraftnettet. I tillegg inneholder den anbefalte løsninger til programleverandører på flere områder som ikke direkte er omfattet av krav.

Kravspesifikasjonens målgruppe er programleverandører, men vil være nyttig for nettselskapenes kvalitetssikring av programleveranse og for spesifisering av eventuelle egne tilleggsfunksjoner. Publikasjonen erstatter alle tidligere versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.

For brukere av FASIT-programvare versjon 2019 anbefales publikasjonen 435-2018 Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet – versjon 2019.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Rapport