Evaluering av skrelleverktøy for fjerning av fastsittende ytre halvleder, samt langtidsaldring av kaldkrympskjøter

from kr875.00

Description


(Publikasjonsnr: 130-2003, ISBN: 82-594-2408-8)

Hensikten med de gjennomførte aldringstestene var å vurdere ulike verktøy for fjerning av fastsittende ytre halvleder; finne ut hvordan de enkelte endeavslutninger takler uregelmessigheter som kan oppstå under skrelling med slikt verktøy. For å fremprovosere feilsituasjoner måtte endeavslutningene utsettes for aldring som langt overskrider det slikt utstyr utsettes for i drift, og som også langt overskrider det normprøvene for utstyret krever.

Man skal derfor være oppmerksom på at resultatene for det enkelte fabrikat av endeavslutninger ikke nødvendigvis reflekterer det utstyret er godt for i normal drift. Man kan trekke følgende konklusjoner:

  • I løpet av aldringsperioden på 14500/7500 timer oppsto til sammen 19 havari av endeavslutningene. Kun 3 av havariene skjedde i løpet av normprøvekravet på 1000 timer. Ingen av havariene kan direkte relateres til dårlige skrelleverktøy. Det betyr at ingen av skrelleverktøyene skiller seg spesielt negativt ut.

  • Generelt ser det ut som endeavslutningene tåler noe uregelmessigheter fra skrelleverktøyet når de er riktig montert. Det er når det opptrer flere "feil" samtidig at montasjen kan føre til redusert levetid.

  • De utførte testene har ikke avslørt noen forskjell mellom brukt og nytt skrelleverktøy vedrørende sannsynlighet for redusert levetid.

  • Ingen av objektene med pusset overflate havarerte under testen.

  • Av de 11 havariene som kan relateres til skrelleverktøyet (havari ved avslutningen av ytre halvleder), er 8 av havariene for endeavslutninger av ulike typer silikonmateriale og 3 av havariene for varmkrymp materiale, prosentvis henholdsvis 18,2 % og 18,8 % av ende-avslutningene som ble aldret.

  • Når det gjelder langtidsaldringen av skjøtene, har disse klart seg svært bra i 14500 timer.

  • Vanntettingen fungerer og ingen gjennomslag har oppstått under aldringen.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Rapport