Erfaringer og oversikt over kundedisplay i forbindelse med smart strøm (AMS) (papir)

from kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 379-2014. ISBN: 978-82-432-0707-3)

Kundedisplay i boliger er med på å motivere til redusert og mer effektiv bruk av energi. Men forbruksinformasjon i seg selv er ikke nok motivasjon. Det kreves en enkel presentasjonsmåte og hensiktsmessig gruppering av data.

Rapporten presenterer ulike kundedisplay og kundeopplevelser basert på en kartlegging gjennomført høsten 2013.

Rapporten gir en god oversikt over flere forskjellige kundedisplay på markedet som bidrar til å synliggjøre energiforbruk i private hjem. Det har vært spesielt fokus på kundedisplayet eWave. I tillegg inneholder rapporten resultat fra forbrukerundersøkelse relatert til bruk av display.

Kunders forhold til eget energiforbruk og hvordan display påvirker kundeopplevelsen er nyttig innsikt for kraftselskaper. Resultatene i rapporten kan brukes av selskaper som vurderer display til sine kunder, samt har behov for å vite noe om hvordan kundene opplever display-bruk.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med BIP/IPN2-prosjektet «Miljøgevinst ved velfungerende AMS3 i full skala» (M-AMS). Prosjektet startet opp i 2009 og ble avsluttet høsten 2013.

Energi Norge var prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet, mens SINTEF Energi var utførende forskningsinstitusjon.

Tilgjengelig i både trykket og digital utgave.

Kontakt oss:

Helene Condrup-Jensen

Send e-post


Dokumenttype: Rapport