Elsikkerhetsmessig risiko med AMS-bryter (digital)

kr900.00

Description


(Publikasjonsnr. 377-2014. ISBN: 978-82-432-0705-9)

Rapport fra en generisk risikoanalyse for installasjon av AMS med integrert utkoblingsbryter i eksisterende direktemålte anlegg. Basert på etablert risikobilde, gis det anbefalinger på generelt grunnlag og med identifiserte risikoreduserende tiltak.

Bakgrunn for rapporten er krav om bryterfunksjon i tilknytning til måler ved utrulling av AMS og det faktum at selve bryteren ikke har vært en del av vurderingene ved beregninger og koordinering av vern mellom nettet og kundens anlegg.

Energi Norge har derfor analysert risiko knyttet til å installere AMS med bryter i eksisterende direktemålte anlegg hos kunder av nettselskap i Norge.

Et analyseteam bestående av fagpersoner fra 5 nettselskap som til sammen har mer enn 50% av landets direktemålte kundeanlegg, har deltatt i å identifisere og beskrive 16 uønskede hendelser , gjennomført risikovurdering og foreslått risikohåndtering for disse.

Analyselogg for disse hendelsene inngår som vedlegg. Analyseskjemaet som teamet benyttet er også vedlagt.

Rapporten med vedlegg er i Microsoft Word-format og er velegnet som grunnlag for risikoanalyser i regi av det enkelte nettselskap.

Tilgjengelig i både trykket og digital utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Rapport