Effektivitetsanalyse og kvartalsvise oppdateringer av inntektsrammen for ditt nettselskap

from kr40,000.00

Description


(ISBN: 978-82-432-0687-8)

Energi Norge tilbyr abonnement på årlig effektivitetsanalyse og kvartalsvis oppdatering av inntektsrammen for ditt nettselskap. Effektivitetsanalysen gir innsikt og økt forståelse av NVEs målte effektivitet. NVEs regulering av nettselskapene er komplisert og ofte vanskelig å forstå.

Vanlige spørsmål er:

  • Hvorfor blir effektiviteten som beregnet?
  • Hvilke oppgaveparametere er selskapet mest følsom overfor?
  • Hvordan vil kostnadsendringer påvirke målt effektivitet og inntektsramme?

De kvartalsvise estimater for årets inntektsramme legger grunnlag for god budsjettstyring.

Den årlige effektivitetsanalysen sendes ut i januar. Analysen forklarer hvilke oppgaver i effektivitetsmålingen selskapet er mest følsom for. Den forklarer også hvilke referanseselskap som har størst betydning for målt effektivitet og hvilke kostnadsarter som påvirker effektiviteten i positiv og negativ retning.

De kvartalsvise oppdateringene av inntektsrammen for eget selskap sendes ut medio januar, april, juli og oktober.

Analysene utarbeides av EC Group AS som er et meget kompetent miljø innen blant annet nettregulering. Du kan laste ned et eksempel her:

Eksempel

Abonnementet løper årlig til det sies opp. Abonnementet må sies opp før 31. desember 20XX hvis man ikke skal betale for 20XX+1. Prisen som er oppgitt er den årlige prisen.

Kontakt oss:

Trond Svartsund

Send e-post


Dokumenttype: Rapport