Brukerguide spenningskvalitetsinstrumenter

kr4,259.00

Description


Lær grunnleggende og avanserte funksjoner i Elspec Sapphire, og om tolkning av spenningskvalitetsdata og hendelser. Inneholder øvingsoppgaver fra reelle case.

Brukerguidemåleinstrumenter inneholder fire deler: 1. Innføring i PQScada Sapphire 2. Tolkning av måledata 3. Brukererfaringer for måleinstrumenter 4. Øvingsoppgaver

Innføring i PQScada Sapphire Den populære målesystemleverandøren Elspec har kommet med en ny versjon av programvaren sin. PQScada4 og Investigator har blitt til PQScada Sapphire, som har ny layout og funksjonalitet. Håndboken går igjennom oppsett og bruk av programmet, og tips og triks til effektiv analyse.

Tolkning av måledata Brukerguiden tar for seg FoL-parametere, analyse av disse og hvor de kan finnes i Sapphire. Det er laget en oversikt over signaturer for hendelser (ulike typer jordfeil og kortslutninger, fasebrudd, brudd i nøytralleder, transienter, harmoniske laster, mm) og hvordan de identifiseres. Siste del omhandler observerte målefeil; både generelle og målefeil spesifikke for Elspec instrumenter

Brukererfaringer for måleinstrumenter Inneholder generelle tips og fallgruver ved bruk av G4k og Pure-instrumenter. Denne delen av brukerguiden inneholder også en oppdatert oversikt over kjente feil i instrumenter og programvare.

Øvingsoppgaver Fra problemløsning og feilanalysecase PQA har hatt har vi tatt ut enkelte måledata, og gitt tolkningsoppgaver med fasit. Spesielt egnet i bruk sammen med kapittel 1 og 2 for nye Sapphire brukere, og for de som ønsker mer analyse i tolkning.

Ved kjøp av Brukerguiden gis det også tilgang til en Teams gruppe for måleinstrumenter.

Brukerguiden er et levende dokument, du kan se planer for videreutvikling her: https://trello.com/b/n4Bato4I/brukergruppe-spenningskvalitet

Brukerguiden er komplementær til Håndbok Spenningskvalitet.

Direkte digital tilgang.

• Prisen gjelder tilgang for ett år.

• Tilgangen fornyes på årlig basis.

Abonnementspriser Ved samtidig inngåelse av abonnement på eller et allerede aktivt abonnement på Håndbok Spenningskvalitet gis 25% rabatt på annonsert abonnementspris. Om ikke annet er varslet innen 1. desember, indeksreguleres abonnementsprisen med den gjennomsnittlige konsumprisindeksen for året før med 2020 som basisår. Abonnementsavgiften faktureres i februar.

Øvrige vilkår Abonnementet på produktet inngås mellom Energi Norge AS som Utgiver og den juridiske enhet eller privat person som bestiller produktet. Rettighetshaver og ansvarlig redaktør er PQA AS. Energi Norge AS og PQA AS fraskriver seg ansvar for enhver skade eller tap som følge av bruk av produktet.

Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Kontakt: Ketil Sagen


Dokumenttype: Veileder