Brukerguide lavspenning for FSE og NEK EN 50110-1:2014

kr430.00

Description


Guiden er i fellesskap utarbeidet av bransjen og må brukes i sammenheng med FSE og NEK EN 50110-1:2013.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og NEK EN 50110-1 legger grunnlaget for sikkert arbeid i og sikker drift av elektriske anlegg. For å få mer praktisk påfyll har bransjen utarbeidet Brukerguidene for FSE og NEK EN 50110-1. Brukerguiden for lavspenning foreligger nå på markedet i revidert utgave. Den er både oppdatert ut fra dagens krav, har fokus på nye oppgaver og har fått en tiltalende lay-out med mange bilder/illustrasjoner.

Relevante forskrifter og normer:

Det er utarbeidet en tilsvarende brukerguide for høyspenningsanlegg. Denne kom i januar 2014 og kan også bestilles i vår nettbutikk.Veilederen er tilgjengelig kun i trykket utgave, og den er tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk:

Send e-post


Dokumenttype: Veileder