Brukerguide høyspenning for FSE og NEK EN 50110-1:2013

kr430.00

Description


Guiden gir en tips om arbeidsmetoder og utstyr for høyspenningsanlegg og er et praktisk supplement til forskrift og norm.

Brukerguide for høyspenning er et hjelpemiddel for å oppfylle kravene Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) med tilhørende norm - NEK EN 50110-1:2013.

DSB har uttalt at dersom guiden følges, ligger man innenfor forskriftens krav.

Relevante forskrifter og normer:

Veilederen er kun tilgjengelig i trykket utgave, men kan både kjøpes som et engangskjøp eller som abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontakt oss:

Bjørnar Brattbakk:

Send e-post


Dokumenttype: Veileder